Logo
Svenska
English
Deutsch
Español
Français
 

SCHACKPORTALEN

Blandat


Schackhistoria Schackvarianter Kuriosa Bygga en schacksida Schackordböcker och lexikon Övrigt

SCHACKHISTORIA

Ancient Chess.com säljer både standardschackuppsättningar och asiatiska schackspel som shogi. Dessutom innehåller webbplatsen intressant material om schackets historia.

Another View on Chess - Jean-Louis Cazaux diskuterar frågan om schackspelets historia och lanserar teorin att det uppstod som ett hybridspel utifrån både östliga och västliga influenser. Språk: franska och engelska.
 
Harald E. Balló publicerar schackhistoriska arbeten, bland annat om Siegbert Tarrasch, på sin hemsida. Huvudspråk tyska.

caissa schach-kronik - sedan mer än 150 år kämpar schackvärldseliten om titlar, turneringssegrar och placeringar på rankinglistor. På caissa schach-chronik hittar man de viktigaste händelserna och tabellerna och många rapporter. Tämligen unik sida. Språk: tyska.

Capablanca mot Nimzowitsch - en rapport om ett hetsigt möte, som inte begränsades till själva schackbrädet, mellan de två.

Carolus Chess innehåller schackhistoria, forskning och anekdoter. Namnet har inspirerats av Karl den store (Carolus Magnus), som fick ett schackspel av Harun al-Rashid (känd från ”Tusen och en natt”) år 801. Resten är just schackhistoria.

Chaturanga - Philippe Kesmaeckers sida, som i och för sig inte bara handlar om schackhistoria, innehåller ett originellt grepp. Man kan klicka på punkter längs en tidsaxel, som indelats i olika perioder, och få upp schackpartier från respektive period. Språk: franska.

Chess Archeology med många artiklar.

Chess Automatons - under 1700-talet försökte man skapa självspelande schackmaskiner. Den mest kända var "Turken", en bluff naturligtvis.

ChessEBook - här kan man gå igenom alla partier från schackvärldsmästerskapen liksom biografier om alla världsmästare. Språk: engelska, tyska och ryska.

Chess History Center
syftar till att vara ett navigationscenter för dem som har ett allvarligt menat intresse i schackets historia.

Chess History on the Web - Recommended sites - rekommenderade sidor av Mark Weeks, tidigare schackguide på About.com Chess.

Chess, Iranian or Indian invention? - de flesta schackhistoriker anser att schackspelet uppstod i Indien, ur chaturanga, men det finns alternativa teorier. Denna artikel pläderar för att det uppstod i Iran.

Chess Tournament and Chess History, som skapats av Glenn Giffen, innehåller uppgifter från de viktigaste turneringarna och matcherna alltsedan 1834 och framåt. Partierna från dessa händelse kan ibland laddas ner direkt - i annat fall finns länkhänvisningar. Dessutom finns det ett stort antal korta spelarbiografier. Mycket informativ sida.

Chronology of chess av Bill Wall startar år 550 och går fram till 2010.

Das Schachmuseum Löberitz bygger vidare på lokala schacktraditioner alltsedan 1871. Språk: tyska.

Det odödliga partiet spelades mellan Adolf Anderssen och Lionel Kieseritzky i London den 21 juni 1851. Det odödliga partiet var ett informellt parti, som spelades i samband med ett uppehåll under en turnering. Kieseritzky var mycket imponerad när partiet var över och telegraferade dragen till sin klubb i Paris. Det var den österrikiske schackspelaren Ernst Falkbeer som gav partiet dess namn. Språk: engelska, norska, danska m.fl.

Eine Geschichte des Schachspiels
- ett föredrag/artikel om schackhistoria av Stefan Nehrkorn från 1996. Språk: tyska.

En schacklegend - enligt denna ville den indiske kungen testa persernas intelligens genom att skicka dem schackspelet. En vis perser lyckades lista ut spelets regler och perserna skickade i sin tur ett annat spel till indierna, men dessa gick bet på detta spel, som tyvärr gått förlorat. Språk: engelska.

Escacultura - bloggen handlar i första hand om schackets kulturhistoria. Språk: spanska. 

Heritage Echecs Francais - webmastern ägnar denna sida åt sin passion för schackets historia, särskilt fransk schackhistoria. Språk: franska.

Hypermodernism - i början av 1900-talet skedde en utveckling av schacket,  under vilken en rad framstående schackspelar visade sig vara beredda att radikalt ompröva de dogmer, som förfäktades av Tarrasch och Steinitz. Rörelsens förgrundsgestalt var den geniale Aaron Nimzovich, som senare följdes av Réti, Breyer, Grünfeld, Tartakower, Colle, Sämisch, Abonyi, Kmoch och så vidare.

Historia del Ajedrez innehåller en kort schackhistoria.

Historia del Ajedrez en Argentina - om schackets historia i Argentina före och efter 1920. Språk: spanska.

La grande storia degli scacchi - mer än 500 sidor schackhistoria från hela världen med resultattabeller och biografier alltsedan 1850. Huvudspråk italienska, men delar är översatta till engelska.

Les origines de jeu d´échecs diskuterar schackspelets uppkomst och dess relation till ett stadium i den indiska krigskonstens utveckling, då en armé bestod av fyra komponenter, “armar”, nämligen infanteri, stridsvagnar, kavalleri och elefanter. Språk: franska.

Libro del Acedrex, sammanställd 1283 för den kastilianske kungen Alfonzo X:s räkning, är den första boken på ett europeiskt språk, d.v.s. spanska, som behandlar schackregler. Pjäserna är fler och brädet större.

Long Island Chess Museum - i museet ingår även Chess Collectors International som har en mailinglista med 2000 medlemmar.

Max Euwe Centrum strävar efter att belysa alla aspekter av schackspelet, inte bara de historiska. Språk: holländska, engelska och tyska.

OlimpBase ägnas schackolympiadernas historia från 1924 och framåt. Partisamlingen är inte komplett ännu. Databasen innehåller komplett match- och spelarstatistik, sammmantaget och för varje enskild händelse. Sammanställd av Wojciech Bartelski from Polen. Språk: engelska.

On The Morals of Chess - artikel av Benjamin Franklin om schack.

On the origin of chess - Initiativgruppen Königstein, som ursprungligen uppstod i Tyskland, har sammanfört ett antal schackhistoriker och också publicerat en rad intressanta artiklar om schackets historia och framväxt på webbplatsen. Språk: engelska.
 
Previous Chess Rules - kort artikel om hur schackreglerna och pjäsernas gångart har förändrats sedan 1100-talet.

Schach – Ursprung und Metamorphose - en historisk genomgång i 16 avsnitt om schackets uppkomst och utveckling fram till dagens spelform. ”Schackspelet är som ett hav, där en mygga kan bada och en elefant drunkna.” Språk: tyska.

Schackets kulturhistoria innehåller essäer av Sthig Jonasson. Förmodligen den enda sidan på svenska med denna inriktning.

Schackets historia - Wikipediaartikel, men läs artikeln på engelska i stället.

Schackterminologins historia - uppsats vid Göteborgs universitet, som beskriver den svenska schackterminologins utveckling fr.o.m. 1770 fram till ett stycke in på 1900-talet, då den svenska schackterminologin kan anses vara färdigutvecklad. PDF-fil.

Schweizer Schachmuseum är ett museum i verkligheten, som upptar 25 rum. Museet vill föra schackspelet närmare besökarna, behandlar frågor som ”spel och sport” och presenterar de största schackspelarna från såväl nutid som det förflutna. Språk: tyska.

Sjakkgudinnen Caissas kulturmagasin som ger dig äventyren, myterna och historien om kring schack - världens mest fredliga krigsspel. Norsk sida.

The Arab Role in the Development of Chess
- i denna artikel, som publicerats på Al Shindagahs hemsida diskuterar författaren arabvärldens bidrag till schackets utveckling på dess väg västerut från Persien. Han nämner blindschack, turneringar och uppkomsten av schacklitteratur. Språk: engelska.

The Chess Family - History and Useful Information behandlar schack och besläktade spel.

US Chess Hall of Fame med inriktning på framför allt amerikansk schackhistoria.


SCHACKVARIANTER

3x3 Chess utspelas på ett schackbräde med 3 x 3 rutor. Webbsidan innehåller ett antal mattövningar. Detta lilla schackbräde tillåter faktiskt 304545552 olika ställningar.

Advanced Chess innebär helt enkelt att spelarna använder sig av schackprogram och databaser som stöd, när de spelar mot varandra, efter en idé av Garry Kasparov. Det genomförs t.o.m. turneringar i avancerat schack. Viswanathan Anand vann tre turneringar i följd i Leon, Spanien.

Ajedrez Jubilado handlar om den schackvariant som på svenska kallas för bondeschack, på engelska Retired chess. Spelet startar med varsin kung och åtta bönder var. I den här versionen kan bönderna bara promoveras till torn. Varianten kan spelas på Open Games. Språk: spanska och engelska.

Basic Chess - i utgångsställningen står bönderna och tornen på sina vanliga platser. De övriga pjäserna placeras ut under de första sex dragen – givet vissa restriktioner.

Bughouse Links förtecknar bughouseresurser på nätet.

Bughouse.net innehåller omfattande information om bughouse, match- och turneringsbevakning och nödvändig mjukvara. 

chess-960.org håller på att bygga upp en partidatabas med Schack 960-partier (Schack 960 = Fischer Random Chess). Dessutom finns det en generator på sidan, som kan slumpa en av 960 möjliga utgångsställningar. Språk: tyska.

ChessV är ett universalprogram, som är kapabelt att (potentiellt) att spela ett obegränsat antal schackvarianter. Innehåller stöd för öppningsböcker, hashtabeller och andra funktioner vanliga hos kommersiella program. Gratis.

Chessvariants innehåller utförlig information om olika varianter av schack.

Chess Variant Applets demonstrerar en rad olika schackvarianter.

Czech INFO web about double chess - Bughouse dubbelschack är en schackvariant, som förutsätter två bräden placerade vid varandra sid vid sida, två schackuppsättningar, fyra spelare och två klockor. Spelarna som sitter bredvid varandra samarbetar och spelar med motsatta färger. När du tar en pjäs, ger du den till din partner. När det är din tur, kan du antingen flytta en av dina pjäser på brädet, eller ställa en tidigare slagen pjäs på en tom ruta. Ditt lag förlorar om du blir schackmattad eller inte har någon tid kvar. Ladda ner en klient för att spela! Språk: engelska och tjeckiska.

Gerd P. Degens har utvecklat två nya schackvarianter, PowerChess och Chess 69, för att utnyttja schackbrädet optimalt. Det betyder bland annat att löparna i denna variant kan byta färgdiagonal genom transfereringsfält. Språk: Tyska och engelska.

Errant Fischer´s Bughouse Page
, som inte vet om han ska tacka eller förbanna internet för att hans intresse för bughouse har återuppväckts.

Fyrmannaschack som spelas på ett enda bräde. Spelarna har sju bönder var och varsin friruta - annars är brädet packat med pjäser.

Gothic Chess
spelas på ett bräde med 10 linjer och åtta rader. Två nya pjäser har lagts till. Det finns liknande schackvarianter.

Jester´s Game är ett tremannaschackspel, som spelas med 3 x 18 pjäser, och som kan utprovas på denna sida. Dessutom kan man spela mot ett webbaserat schackprogram, som är lätt att besegra. Språk: tyska och engelska.

La page d´échecs de pion.ch med material om vanligt schack, schackproblem, bughouse, "förlorarschack" och andra schackvarianter. Språk: franska.

Ministers Chess
är en kommersiell schackvariant, som publiceras av Corinthian Games, som leds av professor Michael J. Corinthios. Denna schackvariant spelas på ett bräde med 9 x 9 rutor och 36 schackpjäser, det vill säga två extra bönder och två extra damer, som döpts om till "ministrar".

Omega Chess är ett försök att vidareutveckla schacket. Brädet består av 10 x 10 rutor + 4 rutor (för trollkarlarna). Två nya pjäser har skapats, mästare (champion) och trollkarl (wizard) med ny "gångart". Dessutom kan bönderna också gå tre steg i det första draget. I övrigt samma regler och pjäser som i standardschack.

PlunderChess - en schackvariant, som bygger på idén att pjäsernas styrka ökas genom att en annan pjäs slås. Fiendens kraft överförs alltså.

Schachvarianten - en mycket omfattande förteckning av alla slags schackvarianter av ”Schach in Bremen”, en icke-kommersiell tyskspråkig schacksida.

Schack960 (Fischer Random Chess) förklarar reglerna för denna schackvariant, som har Bobby Fischer som upphovsman. Bönderna ställs upp på vanligt sätt, medan pjäserna på första och åttonde raden kan ställas upp hur som helst. Dock måste kungen stå mellan två torn och vit och svart pjäs av samma spelstyrka måste stå mittemot varandra. Rockadmöjlighet.

SuicideChess har som målsättning att samla all information om Suicide Chess (Giveaway Chess) på ett och samma ställe. FICS regler tillämpas. Språk: franska och engelska.

SynchronSchach vill eliminera den fördel, som vit har på grund att denne alltid gör det första draget, genom att synkronisera genomförandet av dragen och utan att spelarna känner till varandras drag. Språk: tyska, engelska och ryska.

The Symmetrical Chess Collection - en "matematiskt sund introduktion till schackvarianternas universum". Man frågar sig gärna hur många av dem som är spelbara. Det är i varje fall påhittigt.

Transcendental Chess uppfanns 1981 av Maxwell Lawrence. Det liknar Fischer Random Chess, men den senare varianten har färre utgångspositioner.

Tredimensionellt schack - den kanske första och mest kända tredimensionella schackvarianten, Raumschach, utvecklades Ferdinand Maack 1907. Uförligare information på engelska eller tyska.

KURIOSA

Chess Doku är Sudoku med schackpjäser i stället för siffror. Pröva deras urval av pussel, och om du gillar det, kan du prenumerera på hundratals pussel för en billig penning.

chess moves kan göra vilket som helst spelat schackparti synligt. Med utgångspunkt från partinotationen återges varje drag med färgade ränder på ett schackbräde - och vips framträder en unik målning! Språk: tyska.

Chess on Stamps - schackmotiv på frimärken.

Chess Records innehåller en massa olika rekord som det längsta och det kortaste partiet och så vidare - något för en kalenderbitare.

Culture et curiosités de l´echiquier - schack är inte bara tekniken; det är också historia, vackra legender, filosofi, målningar, litteratur. Denna avdelning hos mjae.com innehåller ett trettiotal artiklar.

Curiosidades del ajedrez - kort artikel om schackets historia och diverse kuriosa. Språk: spanska.

Echecs, cinéma, TV... léger - om ett schackspel förekommer i en film eller i en tv-serie, så är chansen stor att det dokumenteras i denna blogg. Språk: franska.

Famous people who play chess av Bill Wall. Albert Einstein, Marlene Dietrich, Arthur Conan Doyle och Ivan den förskräcklige gjorde det.

Schachgedichte von Stefan Pölt - Stefan Pölt analyserar bl.a. partier i versform. Språk: tyska.

Tim Krabbés Chess Curiosities - schackkuriosa, men väl så intressant.

Le roi des jeux au pays des phylacteres (Spelens konung i serietidningsvärlden) - överraskande många klipp med schackmotiv från serietidningarnas värld.

Netherlands Motiefgroep Schaken - medlemssida för nederländska samlare av frimärken med schackmotiv. Auktioner genomförs också via sidan. Språk engelska, men kommunikation kan också ske på holländska, tyska och franska.

Online Catalogue - schackmotiv på frimärken. Många bilder.

Themechecs - temat är schack, på frimärken, i serietidningar, i litteraturen och så vidare. Språk: franska.

Top Chess
- en samlarsida med främst schackmotiv på vykort. Språk: tyska och engelska.

ATT BYGGA EN SCHACKSIDA

Om du också vill installera en partiuppsspelare eller diagram på din hemsida, gå till Schackmjukvara.

Bravenet har en massa gratisverktyg för den som vill bygga en schacksida, i synnerhet en engelskspåkig.

Chess Graphics har en fantastisk samling schackgrafik för den som planerar att skapa sin egen schackhemsida.

Chess Graphics av David Hayes på Logical Chess hemsida.

Chess Webmaster Tools
riktar sig speciellt till vävmästare av schacksidor och kommer att uppdateras regelbundet. De uttryckliga rekommendationer, som John C. Knudsen ger angående olika gratisresurser, bygger på många års erfarenhet.

Gifs & Images échecs - här finns en hel del animerade schacklogotyper för den som vill bygga en schacksida. Språk: franska.

More British Chess Web Sites - syftet med denna sida är att "avmystifiera de processer som krävs för att skapa en schackklubbsida på nätet". Gäller inte bara Storbritannien.

Schackbilder – de stora sökmotorerna som Google och Yahoo hittar fabulöst många schackbilder.

SCHACKORDBÖCKER OCH LEXIKON

A Chess Glossary, ursprungligen sammanställd av Eliot Hearst - schacktermer på engelska, men inte helt seriösa.

Chess Glossary - IBM har en förteckning över de viktigaste schacktermerna.

ChessMayne Chess Dictionary är enligt författaren den största schackordboken på nätet med 24000 sökord. Sidan innehåller en del brutna underlänkar.

Chess Names by Bill Wall - schackpjäsernas namn på sextiotre språk.

Chess Pieces in Different Languages, på närmare bestämt 73 språk. Svenska saknas.

Chess-poster.com har schackordlistor på både engelska och spanska.

Chess Terminology: English - Spanish - denna ordlista utarbetades ursprungligen för engelskspråkiga schackinstruktörer, som undervisade dem med spanska som modersmål.

Chess Vocabulary in 17 languages sammanställd av Burkhard Granz innehåller många schacktermer.

CyberCity Schachforum har en engelsk-tysk, tysk-engelsk schackordbok.

French Chess Dictionary - engelsk-fransk schackordbok av Alex Burke.

Glosario Basico Iberoamericano de Ajedrez (sökord) - det vill säga grundläggande iberoamerikansk schackordbok, som inte bara innehåller de vanliga schacktermerna utan också uppgifter om spelare, särskilt iberoamerikanska, etcetera. Mexikanskt projekt. 23 sidor i pdf-format.

Glossary of chess terms - schackordlista av Rob McDonell, Ark Angels, som producerar KChess Elite.

Glossary of chess terms - Jeremy Silman har sammanställt denna schackordlista. Den som redan kan alla schacktermer på engelska, kan ju gå vidare till avdelningen Schack och astrologi.

Pequeño diccionario infantil del ajedrez - liten schackordlista för barn på spanska.

Schackonline har en liten schackordlista.

Schacktermer - denna Wikipedia-artikel förtecknar schacktermer på sexton olika språk i skrivande stund.

Xaki Hiztegia - schackordlista på baskiska (euskara), som inte tillhör den indoeuropeiska språkfamiljen, med motsvarande beteckningar på spanska, engelska och franska.

ÖVRIGT

50 máximas de ajedrez - Eduardo Biagi har sammanställt 50 tänkespråk om schack. En del av dem är rent kontraproduktiva som Byrons "Livet är för kort för att spela schack." Språk: spanska.

A Chess Apologia
- varför spelar man schack egentligen? En del kan ju inte fatta vitsen med schack.

AllExperts är en amerikansk sida, där man kan ställa frågor om allt, inklusive schack.

Arimaa - eller det verkliga intelligensspelet – har skapats för att visa att det går att konstruera ett strategispel, i vilket ett dataprogram inte kommer att kunna slå en människa på mycket länge. Som bekant spelar de bästa kommersiella schackprogrammen idag jämnt med världens bästa schackspelare, Kasparov eller Kramnik. Den som kan utveckla ett dataprogram, som kan slå projektets bäste mänsklige Arimaa-spelare före 2025, vinner $10000 USD.

Artedrez - titeln har hämtats från en tidskrift, som Javier Carpintero redigerade i mitten av 90-talet. Webmastern strävar efter att kommentera de relationer med litteraturen och de sköna konsterna, som schacket har understött och understödjer. Många avantgardistiska fotografier. Språk: spanska.

Beyond chess presenterar en rad innovativa schackbräden, runda, sfäriska och bräden för tre, fyra och sex spelare. Observera att det endast är prototyper; om de någonsin kommer att tillverkas, återstår att se.

Bienvenue sur images échiquennes - ett spännande potpurri med allt möjligt, inklusive dikter, från schackvärlden. Språk: franska.

Board Game Studies - ett internationellt sällskap som forskar om brädspel, deras historia och utveckling, runtom i världen. Sällskapet anordnar ett seminarium varje år och ger dessutom en tidskrift.

Buy Chess Online - Mikko Saari har skapat denna sida för att underlätta auktioner på eBay av schackprodukter genom att organisera dessa i olika kategorier. Språk: engelska.

Chess Ballet är en skärmsläckare för Windows95/98/NT4. Lustiga schackpjäser flyger omkring eller spatserar runt på skärmen. Du kan själv konfigurera skärmsläckaren för ytterligare inställningar.

Chess Collectors International är en sammanslutning för samlare av utsökta schackpjäser. Ett smakprov på deras kollektioner kan man få genom ett bildspel, som dock tar lång tid att titta igenom.

Chess Hero har framställt en specialdesignad klocka för schackälskare, som bara finns i 333 exemplar. Anatoly Karpov och Judith Polgar har den.

Chessmen Art and History - doktor Mathieu och Ine Kloprogge informerar om sin bok med samma namn.

Chessmovies.com håller på att bygga upp en samling med schackvideoinspelningar med hjälp av schackentusiaster från hela världen. Du kan bl.a. se ett videoklipp från Bobby Fischers match mot Boris Spassky och massor med videoklipp med Alexandra Kosteniuk.

Chess Pics innehåller massor av foton av schackspelare från hela världen, med viss slagsida åt spelare som gör sig på bild – läs kvinnliga schackspelare.

Chess Prints - här kan man hitta “schackkonst med en surrealistisk knorr, bilder, som illustrerar de fantasirika, surrealistiska och metaforiska aspekterna av det spel som vi känner som schack".

Chess Rapsody 1 +2 – Lucius Etruscus (säkert en pseudonym) har lagt upp två videoklipp med underhållande schackscener från filmens värld.

ChessQuotes.com - denna sida har inte utformats som en referenssida utan som en förteckning över visdom och intressanta yttranden från världsmästare, stormästare, teoretiker och prominenta schackpersonligheter.

Chess The Game har introducerat det vertikala schackbrädet i syfte att utmana det traditionella sättet att spela schack.

Church and Manor in Denmark dokumenterar schackbrädesmotiv på kyrko- och herrgårdsbyggnader, företrädesvis i norra Jylland.

Clasicos del ajedrez erbjuder schackklassiker och nerladdningar. Språk: spanska.

Connections between Music and Chess - John Greschak har sammanställt denna sida om förhållande mellan schack och musik: förteckning över musikstycken med schack i titeln, musikaliska termer i schack och så vidare.

Der Schachterapeut - för schackspelare som behöver terapeutisk behandling. Manfred Herbold finns till hands 24 timmar om dygnet. Språk: tyska.

Dictionnaire des citations d´échecs - Alexandre Vasilescu, som är webmaster för schackklubben Sceaux och enligt honom själv en genomsnittlig spelare, har utvecklat en passion för schackcitat. Den 12/3 2006 fanns 936 citat av 304 författare på sidan. Språk: franska.

Distraktion - den australiske schackspelaren Bob Cowley väckte viss uppmärksamhet genom att klaga över att hans kvinnliga motståndare hade distraherat honom genom sina företräden. Artikel.

Dr. Smither och några andra FICS-användare presenterar sina boksamlingar, bl.a. en utförlig Aljechin-bibliografi (Maeck). Språk: engelska och portugisiska.
 
Easytorecall Web Directory, en engelsk portal, som också har en schacksektion med recensioner av webbsidor, artiklar etcetera.

En hyllning till schackspelet genom måleriet – en drygt halvtimmeslång video av Michel Miro på YouTube med målningar alltifrån tidig medeltid till nutid, ackompanjerad av musik.

Elliot Avedon Virtual Museum of Games är ett virtuellt museum, knutet till Universioty of Waterloo i Kanada, om olika spel. När det gäller schackspelet fäster museet störst vikt vid schackuppsättningar från olika tider, länder och sammanhang.

Garden State Chess Museum i USA fokuserar på schackpjäser av alla de slag och tillhörande försäljning.

Hnefatafl hette vikingarnas brädspel, som de också tog med sig till Valhall. Reglerna förklaras på denna sida liksom att du kan testa att spela hnefatafl online. Språk: danska och engelska.

Jeu d´Échecs, Histoire et Littérature har inspirerats av Lewis Carrol, ”Alice i Underlandet” och ett visst mystiskt schackparti av samme Lewis Carrol. Språk: franska.

Jon´s Antique Chess Collection  - en imponerande samling av fr.a. schackpjäser men också andra tillbehör.

Ken Wyld Association strävar efter att förteckna all världens schacklitteratur och schackbibliotek i en databas, ett bibliografiskt företag vilket förutsätter stöd från ett världsomspännande nätverk.

Gert Jan´s Kijk - holländsk konstnär, som har lagt ut många teckningar med schackmotiv på nätet.

Koningklijke Bibliotheek, Nederländernas nationalbibliotek, har en av världens största samlingar av allt som rör schack- och damspel, runt 30000 titlar. Samlingen bygger på Antonius van der Lindes, Meindert Niemeijers and G.L. Gortmans samlingar. Språk: nederländska och engelska.

Le jeu d´échecs innehåller schackhistoria, bland annat om schack på Karl den stores tid, men även om schacket som tema i litteraturen med mera. Från Dossiers pedagogiques/Biblioteque national de France, det franska nationalbiblioteket.

Mathematics and Chess Page - David Joyner diskuterar i denna artikel vad matematik och schack har gemensamt. Mycket, men framför allt kampaspekten skiljer dem åt.

MathWorldTM är “den mest kompletta matematiska resursen på nätet, sammanställd av internetencyklopedisten Eric W. Weisstein.” Här finns många schackrelaterade matematiska problem som till exempel: Hur många ställningar kan uppstå efter fyra spelade drag? Rätt svar: 71782 till 71870 (beroende på hur man räknar).

My obsession with chess - en serie, som är sexton amerikanska fot lång, av Scott McCloud.

Pastaman Schaakcartoons innehåller framförallt bilder, även animerade, med schackmotiv.

Postales de ajedrez - bloggaren samlar fr.a. på vykort med schackmotiv. Språk: spanska.

Riesen-Schach - Mike Kaufmann äger sedan ett par år ett knähögt schackspel för utomhusbruk, men som han själv använder alltför sällan och därför är beredd att låna ut. Schackspelet är uppställt i Falkenberg Elster, en ort belägen mellan Berlin och Dresden i östra Tyskland.

Scacchi al cinema - schack på vita duken. Denna omfattande förteckning av filmer, där schack förekommer, om det så bara är ett schackbräde som visas, börjar med en stumfilm från 1914. En del filmpresentationer är inträngande. Språk: italienska och engelska.

Schachbücher - sidan riktar sig framför allt till samlare av schackböcker. Mycket tilltalande schweizisk sida. Språk: tyska.

Schachfiguren - Gerd Haehner har samlat på schackpjäser i alla slags material i runt 20 år. Språk: tyska.

Schachfiguren und Ästetik - i grund och botten är inte schackpjäser nödvändiga i schackspelet; de står endast i ett visst förhållande till själva spelet. De är den rums-tidliga representationen för en struktur i ett bestämt sociokulturellt sammanhang. Detta utreds närmare på denna sida. Språk: tyska.

Schach in Kunst und Kultur - schack är ett mycket viktigt tema i Elke Rehders allsidiga konstnärliga produktion. Hennes bilder kan fritt kopieras. Men webbplatsen innehåller också mycket annan information. Språk: tyska, engelska, spanska och franska.

Schachkalender.com säljer en schackkalender med humoristiska texter, kreativa schackfoton och vykort med schacktema. Språk: tyska.

Schachkollektion Dippert - en samling foton av schackpjäser, schackböcker, schackdatorer och schackspelare i turneringssammanhang. Språk: tyska.

Schachkultur
handlar om de avtryck, som schackspelet har avsatt i kulturella, vetenskapliga och i andra sammanhang. Språk: tyska.

Schach und Kultur - Frank Mayer från Barcelona sköter denna webbsida, som innehåller många intressanta, rikt illustrerade artiklar, med kulturhistorisk inriktning. En fröjd för ögat. Språk: tyska.

Schackfotosamling - Fabrice Wantiez har skapat denna samling med schackfoton, framför allt från turneringar, som för övrigt också kommenteras. Språk: franska.

Schackhälsningar kan skickas med hjälp av correspondencechess.com.

Schaken en reclame - schack i reklamen har sammanställts av Tornado Schaakvereniging. Språk: nederländska.

Shot Glass Chess - i den här schackvarianten har pjäserna ersatts med glas, som lämpligen ska fyllas med alkoholhaltig dryck. När man slagit någon av motståndarens "pjäser", måste man dricka upp innehållet i glaset. Denna regel motverkar kanske snabba avgöranden. Företaget är till salu i skrivande stund.

Spelstilar - Mats Winther analyserar olika spelstilar. Även på engelska.

Start - Frank Stiefel fångar schackvärlden i sina karikatyrer.

Steffans Foto-Portal innehåller drygt 17000 foton från schackturneringar och klubbevenemang i Tyskland sorterade i över 400 kategorier.  Språk: tyska.

Ströbecks schackmuseum - allt började med att en biskop i Halberstadt lät spärra in en krigsfånge i Ströbecks vakttorn. Fången var i själva verket en prins och han lärde bönderna som vaktade honom att spela schack. Språk: tyska och engelska.

Tableaux ayant pour sujet les échecs - i skrivande stund hundrafemton (115) tavlor med schack som motiv återges. Den första stammar från 1400-talet. Språk: franska.

The Chess Cafe Archives - alla artiklar, recensioner och slutspelsstudier, som har publicerats på ChessCafe.com, kan laddas ner i PDF-format.

The Goddess Chess har som sitt motto att schackspelet skapades av en gudinna. Det behöver inte tolkas alltför bokstavligt, men sidan uppmärksammar särskilt den kvinnliga dimensionen i schack, kulturhistoriskt och i andra sammanhang.

The National Chess Library, det tredje största offentliga schackbiblioteket i världen, finns inrymt på Brightonuniversitets  Hastings Campus. Det engelska schackförbundets bibliotek har nu ett permanent hem i Hastings, en stad med en lång anknytning till schackspelet och den årliga Hastings International Chess Congress.

Zed the chessbot
är en webbaserad schackrobot, som kan kommunicera om schack. Jag ställde den provocerande frågan ”draw?” till den, varpå den svarade “what you said was either too complex or too simple for me”, ett svar nästan på nivå med de svar, som oraklet i Delfi brukade ge.

Zelasny.com riktar sig till alla sexåringar i universum. Specialitet: design av schackpjäser "for the Zen of it".
 
(Länkarna kontrollerades senast den 10/8 2011)